Βρείτε ένα Γραφείο κοντά σας
 

Κλείνοντας Πωλήσεις μέσα από την Ανάπτυξη Σχέσεων με τους Πελάτες

Η εστίαση, από τους επαγγελματίες των πωλήσεων, στη δημιουργία ουσιαστικών σχέσεων εμπιστοσύνης  με τους πελάτες τους οδηγεί στην επίτευξη αποτελεσμάτων αμοιβαίου οφέλους!

Ήρθε η ώρα να ξεπεράσετε τον θόρυβο!  Υπερβείτε τον ανταγωνισμό! Ξεκινήστε να Χτίζεται Σχέσεις με τους Πελάτες και αρχίστε να Κλείνετε Πωλήσεις!

Required Field
Name   

     
Επώνυμο   

     
Τίτλος   

     
Organization   

     
Διεύθυνση του Οργανισμού   

     
Πόλη   

     
Επαρχία   

     
ΤΚ   

         
Χώρα   

 
Phone   

     
Email   

         
Βιομηχανία   

   
Sign up for our Newsletter