Βρείτε ένα Γραφείο κοντά σας
 

Events Subject

Dale Carnegie Course

Dale Carnegie Course: Αποτελεσματική Επικοινωνία & Δεξιότητες Ανθρωπίνων Σχέσεων/ Skills for Success

Θα μάθετε να ενδυναμώσετε τις διαπροσωπικές σχέσεις, να διαχειριστείτε το άγχος και να χειριστείτε τις ταχύτατες αλλαγές του σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Θα είστε καλύτερα εφοδιασμένοι για να αποδώσετε ως ένας πειστικός συνομιλιτής, να επιλύετε τα προβλήματα και να αναλάβετε ηγετικό ρόλο. Έτσι, θα αναπτύξετε μια συμπεριφορά ανάληψης ευθυνών που έχει βάση την αυτοπεποίθηση και τον ενθουσιασμό.

Διαχείριση Αλλαγής

Dale Carnegie Course: Αποτελεσματική Επικοινωνία & Δεξιότητες Ανθρωπίνων Σχέσεων/ Skills for Success

Θα μάθετε να ενδυναμώσετε τις διαπροσωπικές σχέσεις, να διαχειριστείτε το άγχος και να χειριστείτε τις ταχύτατες αλλαγές του σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Θα είστε καλύτερα εφοδιασμένοι για να αποδώσετε ως ένας πειστικός συνομιλιτής, να επιλύετε τα προβλήματα και να αναλάβετε ηγετικό ρόλο. Έτσι, θα αναπτύξετε μια συμπεριφορά ανάληψης ευθυνών που έχει βάση την αυτοπεποίθηση και τον ενθουσιασμό.

How Smart Leaders Create Engaged Employees

Dale Carnegie Training invites you to an exclusive workshop that could dramatically increase your leadership effectiveness and your team's performance.

Αποτελεσματική Επικοινωνία και Ανθρώπινες Σχέσεις

Dale Carnegie Course: Αποτελεσματική Επικοινωνία & Δεξιότητες Ανθρωπίνων Σχέσεων/ Skills for Success

Θα μάθετε να ενδυναμώσετε τις διαπροσωπικές σχέσεις, να διαχειριστείτε το άγχος και να χειριστείτε τις ταχύτατες αλλαγές του σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Θα είστε καλύτερα εφοδιασμένοι για να αποδώσετε ως ένας πειστικός συνομιλιτής, να επιλύετε τα προβλήματα και να αναλάβετε ηγετικό ρόλο. Έτσι, θα αναπτύξετε μια συμπεριφορά ανάληψης ευθυνών που έχει βάση την αυτοπεποίθηση και τον ενθουσιασμό.

How Smart Leaders Create Engaged Employees

Dale Carnegie Training invites you to an exclusive workshop that could dramatically increase your leadership effectiveness and your team's performance.

Εξυπηρέτηση Πελατών

Dale Carnegie Course: Αποτελεσματική Επικοινωνία & Δεξιότητες Ανθρωπίνων Σχέσεων/ Skills for Success

Θα μάθετε να ενδυναμώσετε τις διαπροσωπικές σχέσεις, να διαχειριστείτε το άγχος και να χειριστείτε τις ταχύτατες αλλαγές του σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Θα είστε καλύτερα εφοδιασμένοι για να αποδώσετε ως ένας πειστικός συνομιλιτής, να επιλύετε τα προβλήματα και να αναλάβετε ηγετικό ρόλο. Έτσι, θα αναπτύξετε μια συμπεριφορά ανάληψης ευθυνών που έχει βάση την αυτοπεποίθηση και τον ενθουσιασμό.

Δέσμευση των Εργαζομένων

Dale Carnegie Course: Αποτελεσματική Επικοινωνία & Δεξιότητες Ανθρωπίνων Σχέσεων/ Skills for Success

Θα μάθετε να ενδυναμώσετε τις διαπροσωπικές σχέσεις, να διαχειριστείτε το άγχος και να χειριστείτε τις ταχύτατες αλλαγές του σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Θα είστε καλύτερα εφοδιασμένοι για να αποδώσετε ως ένας πειστικός συνομιλιτής, να επιλύετε τα προβλήματα και να αναλάβετε ηγετικό ρόλο. Έτσι, θα αναπτύξετε μια συμπεριφορά ανάληψης ευθυνών που έχει βάση την αυτοπεποίθηση και τον ενθουσιασμό.

How Great Organizations Create a Culture of Engagement

How Great Organizations Create a Culture of Engagement is a two hour workshop developed exclusively to introduce how leaders can build a culture of engagement. This workshop is unique because it leverages Dale Carnegie’s research to provide you with specific ideas and insights that can help you make the most impact while developing a culture of engagement. Get the tools you need to drive employee engagement in your organization today!

How Smaller Companies Win Big in the Engagement War for Talent

Join us for this employee engagement workshop as we uncover the unique competitive advantage that small and medium size businesses have over big business.  Learn how developing an engaged workforce can increase retention and productivity. Your top performers can make or break your business, start engaging them today!

How Smart Leaders Create Engaged Employees

Dale Carnegie Training invites you to an exclusive workshop that could dramatically increase your leadership effectiveness and your team's performance.

Executive Training

How Smart Leaders Create Engaged Employees

Dale Carnegie Training invites you to an exclusive workshop that could dramatically increase your leadership effectiveness and your team's performance.